งานบริการวิชาการ

จัดโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือกับคณะ พัฒนาโครงการบริการวิชาการให้มีความทันสมัยและมีความหลากหลาย พัฒนาศูนย์การบริการวิชาการในศาสตร์ของคณะ

สมัครออนไลน์

LANGUAGE TRAINING COURSE REGISTRATION FORM

กิจกรรมล่าสุด

Byfis_webadmin 11 Nov,2015

บริการแปลเอกสาร

บริการแปลเอกสาร - งานบริการวิชาการ Academic Services